Limnolog Arne Andersen tidligere arbeider 11/12 2015

Andersen A.: 1984

Dammuslingenes liv og levekår i området ved Nordre Øyeren

Hovedfagsoppgave i Limnologi, Universitetet i Oslo 

110pp

Økland, J. & Andersen A.: 1985

De første funn av flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge og litt om andre store muslinger i ferskvann

Fauna 38

95-100

Andersen A.: 1986

En enkel modell for vekst hos vanlig dammusling Anodonta piscinalis Nilss.

Limnos 1-2/1986

9-17Andersen A.: 1986

Vassdragsundersøkelser i Aurskog Høland og Nes Kommuner

Rapport til Aurskog Høland Innlandsfiskenevnd og Fylkesmann i Oslo og Akershus 

106 pp

Andersen A.: 1987

Krepsefiske i Haldenvassdraget Aurskog Høland 1985

Rapport til Aurskog Høland Innlandsfiskenevnd 

24 pp

Andersen A.: 1987

Porselensyke påvist i Haldenvassdraget

Fauna 40

164

Andersen A.: 1988

Vassdragsundersøkelser i Aurskog Høland og Nes Kommuner - Sluttrapport

Fylkesmann i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen 1/88

53 pp

Andersen A.: 1989

Resultat av krepsefiske i Oslo og Akershus 1988

Rapport for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

20 pp + vedlegg

 

 

 

Andersen A.: 1989

Båtferdsel mellom Haldenvassdraget og Stora Le Biologiske konsekvenser

Miljøvernavd. Fylkesmannen i Østfold 14/89 ISBN 82-7395-039-5

28 pp

Andersen A.: 1990

Kjennstjern Vestby vurdering av belastning

Notat Vestby kommune 

8 pp

Andersen A.: 1990

Fiskeartenes utbredelse i Oslo og Akershus

Fylkesmann i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen 

198 pp

Andersen A.: 1990

Limnologisk undersøkelse i Fjellhamarvassdraget

Rapport for Lørenskog kommune 

Andersen A.: 1990

Vassdragsregister for Oslo og Akershus Database

Fylkesmann i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen 

Database

Andersen A.: 1993

Spennede trær og planter langs Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 6

29 pp

Andersen A.: 1993

Fjellhamarelva Biotisk indeks 14/10 1993

Notat Lørenskog kommune 

12 pp

Andersen A.: 1993

Bunndyr i Ljanselva våren 1993

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 2

23 pp

Andersen A.: 1993

Bunndyr i Gjersjøelva 17/6 93

Oppegård Kommune 

9 pp + kart

Andersen A.: 1993

Tiltak for å fremme fisket i Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 4

5 pp

Andersen A.: 1993

Nedbøren som dreper

Villmarksliv 21. Årgang 12

44-46

Andersen A.: 1993

Kort om Ljanselvas opphav og form

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 1

6 pp

Andersen A.: 1993

Kulturhistorie langs Ljanselva

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 7

Andersen A.: 1993

Mistenkelige" tilsig og begroing i Ljanselva"

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 3

8 pp

Andersen A.: 1993

Vannforskning på roterommet

Miljøprosjekt Ljanselva/Oslo og Omland Friluftsråd Rapport nr. 5

24 pp

Andersen A.: 1994

Miljøprosjekt Ljanselva - Limnologi som påskudd til naturopplevelse

Limnos 1/94

5-7

Andersen A.: 1995

Biologisk mangfold i og langs vassdrag i Follo

Prosjektet Biologisk mangfold i Follo/Follorådet Delrapport (upublisert?)

77 pp

Andersen A.: 1995

Tap av viktige bunndyrgrupper i Ljanselva våren 1995

Rapport for Bydel 8 Nordstrand 

20 pp

 

 

 

 

 

Andersen A.: 1995

Limnologisk undersøkelse i Fjellhamarvassdraget 1995

Rapport for Lørenskog kommune 

59 pp

Andersen A.: 1996

Biologisk mangfold i Mørkelva ved Sagstua Spydeberg kommune Østfold

Utført på oppdrag av Sigmund Lereim 

1-17

Andersen A.: 1997

Bunndyr undersøkelse i Sagelva

Rapport for Skedsmo kommune 

22 pp + vedlegg

Andersen A.: 1998

Biologisk undersøkelse av Leira ved Tveia samt Lierelva ved Skreppstad og Hølandselva nedenfor Løken RA oktober 1998

Rapport for Avløpsambandet Nordre Øyeren 

19pp http://www.limnoan.no/ANOBIO98.pdf

Andersen A.: 1999

Biologisk undersøkelse av Leira i Skedsmo kommune.

Rapport for Skedsmo kommune 

25 pp

Andersen A.: 1999

Biologisk undersøkelse av Leira ved Tveia samt Haldenvassdraget; Riserelva ved Aurskog RA, Lierelva ved Skreppstad og Hølandselva nedenfor Løken RA oktober 1999

Rapport for Avløpsambandet Nordre Øyeren 

20 pp http://www.limnoan.no/ANOBIO99.pdf

Andersen A.: 2000

Limnologisk undersøkelse i Fjellhamarvassdraget 2000

Rapport for Lørenskog kommune 

35 pp

Andersen A.: 2000

Biologisk undersøkelse av enkelte vassdrag på Romerike oktober 2000

Rapport for Avløpsambandet Nordre Øyeren 

27 pp

 

Andersen A.: 2001

Kollektnummer, en nyttig ide ved biologisk kartlegging

Biolog 2 2001

36-38

Andersen A.: 2001

Biologisk undersøkelse av enkelte vassdrag på Romerike oktober 2001

Rapport for Avløpsambandet Nordre Øyeren 

26 pp

Andersen A.: 2002

Biologisk undersøkelse i Sagelva

Skedsmo kommune 

20 pp

Andersen A.: 2002

Biologisk undersøkelse av enkelte vassdrag på Romerike oktober 2002

Rapport for ANØ Miljøkompetanse 

26 pp

Andersen A.: 2002

Evolusjonist og kristen??

Biolog 1 2002

23-24

Andersen A. & Ockruck F.: 2002

SND Systema Naturalis Digitalis

dataprogram 

Andersen A.: 2003

Biologisk undersøkelse av enkelte vassdrag på Romerike oktober 2003

Rapport for ANØ Miljøkompetanse 

27 pp http://www.limnoan.no/ANOBIO03.pdf

Andersen A.: 2003

Biologisk undersøkelse av vassdrag i Frogn kommune

Rapport for Frogn kommune 

21 pp

Andersen A.: 2004

Bunndyrundersøkelse i Frogn kommune april 2004

Rapport for Frogn kommune 

27 pp

Andersen A.: 2004

Bunndyrundersøkelse i Gjermåa mai 2004

Rapport for Gjerdrum kommune 

31 pp

 

 

 

 

Andersen A.: 2004

Biologisk undersøkelse av enkelte vassdrag på Romerike oktober 2004

Rapport for ANØ Miljøkompetanse 

21 pp http://www.limnoan.no/ANOBIO04.pdf

Andersen A.: 2004

Biologisk undersøkelse av Leira i Skedsmo kommune. 2004

Rapport for Skedsmo kommune 

21 pp

Andersen A.: 2005

Skoglemen Myopos shisticolor på vandring i Aurskog-Høland

Fauna 58(2) 2005

52

http://www.limnoan.no/Skoglemen1.pdf

Andersen A.: 2005

Limnologisk undersøkelse i Fjellhamarvassdraget 2005

Rapport for Lørenskog kommune 

52 pp

Andersen A.: 2005

Bunndyrundersøkelse i forbindelse med bitumenutslipp til Fjellhamarelva

Rapport for Lemminkainen Norge AS 

5 pp

Andersen A.: 2006

Bunndyr undersøkelse i Nitelvavassdraget 2006

Rapport for ANØ Miljøkompetanse 

http://www.limnoan.no/ANOBIO06.pdf

Andersen A.: 2007

Bunndyr undersøkelse i Sagelva 2007

Rapport for Skedsmo kommune 

Andersen A.: 2008

Enkel mikroskopi

Biolog 3/2008

20-25

http://www.limnoan.no/mikroskopi_1.pdf

Andersen A.: 2010

Bunndyr undersøkelse i Fjellhamarelva / Sagelva 2010

Rapport for Lørenskog og Skedsmo kommuner 

72 pp

http://www.limnoan.no/FJBIO2010_v2_0.pdf

Andersen A.: 2011

Bunndyrundersøkelse av bekk ved Ringnes bryggeri, Nittedal

Rapport for Ringnes bryggeri 

15 pp PDF

Andersen A.: 2012

Bunndyrundersøkelse av bekk ved Ringnes bryggeri, Nittedal

Rapport for Ringnes bryggeri 

15 pp PDF

Andersen A.: 2013

Bunndyrundersøkelse av bekk ved Ringnes bryggeri, Nittedal

Rapport for Ringnes bryggeri 

15 pp PDF

Andersen A.: 2014

Bestemmelse av norske ferskvannsvamp (Porifera, Demospongidae, Spongillidae)

PDF 

http://www.limnoan.no/Bestemmelse%20av%20norske%20ferskvannsvamp.pdf

Andersen A.: 2014

En rask og billig metode for å registere årringer

Biolog nr. ¾ 2014

side 34-35

http://www.limnoan.no/En%20rask%20og%20billig%20metode%20for%20%C3%A5%20registrere%20%C3%A5rringer.pdf

Andersen A.: 2014

30 år som ”privatpraktiserende limnolog”

En glad amatør forteller

Biolog 2014

http://www.limnoan.no//30%20%C3%A5r%20som.pdf

Andersen A.: 2014

Vandrende Vikingers Vesle Spillbare Spilleskrift

Skaukatt forlag 

11 pp

Andersen A.: 2014

RICOs Historie 1973-2013 Digital utgave

E-bok 

256 pp

http://www.limnoan.no/RICO%20historie.pdf

 

Andersen A. Forfatter,  Arnesen K. Ide og opplegg & Arnesen A. C. Layout: 2014

Vikingheftet

Skedsmo kommune 

43 pp

Andersen A.: 2015

Bunndyr undersøkelse i Fjellhamarelva / Sagelva 2015

Rapport for Lørenskog og Skedsmo kommuner 

68 pp

Andersen A.: 2015

Bunndyrundersøkelse av bekk ved Ringnes bryggeri, Nittedal

Rapport for Ringnes bryggeri 

15 pp PDF

Forfatterens adresse:

Arne Andersen

Stalsberg trr. 14

N-2010 Strømmen

Norway

aa@limnoan.no