Skaukattskolen

Arne Andersen

Stalsberg trr. 14

2010 Strømmen

Tlf. 63 81 62 47/

 

 

 

Tre grunner for å drive friluftsliv

Økt kjennskap til og respekt for naturen.

Mestring og utfoldelse. Rett drevet er friluftsliv egnet til å fremme mestring og utfoldelse for alle. Men villmarken kan også drepe en hver turglede og selvtillit, - om turen blir dårlig ledet og gjennomført.

Sunnhet. Naturen gir utfordringer for både kropp og sjel som vanskelig lar seg gjenskape i et treningsstudio.

Hva er Skaukattskolen?

Skaukattskolen er et enmannsforetak som ønsker å bevare og formidle tradisjonelt norsk friluftsliv.

Skaukattskolen er skolen som kommer til elevene.

Skaukattskolen står for det enkle friluftsliv i nærområdet. Det alle kan klare, om de bare kom seg ut.

Skolens tilbud

Skaukattskolen kan først og fremst tilby veiledninig hjelp og oppmuntring til å bruke egne krefter og eget nærområde til friluftsliv, opplevelser og læring.

Innehaveren har omtrent 30 års erfaring med friluftsliv, derav 25 år med organisert friluftsliv for ungdom. Dertil en bred og solid naturfaglig utdanning (cand. Scient. I ferskvannsbiologi).

Ungdomskoleelever studerer livet i elva

Naturdager for skolen / livet i og ved ferskvann

Elevene leter selv etter dyr og planter, og får hjelp av en fagmann til å svare på alle spørsmål. Passer på alle klassetrinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstelt gir godt fellesskap under overnatting

Overnattingsturer med eller uten kano

Overnatting i lagstelt eller gapahuk skaper en spesiell stemning som kan være nyttig til mange formål. Ved å bo og leve tett sammen, får en et fellesskap som er vanskelig å finne innendørs.

En annen viktig faktor, er at en bryter de vante rammene. Det er for eksempel sjelden at såkalte problemelever er vanskelige i felt. Dels fordi "problemene" deres er knyttet til klasserommet, men også fordi en ute kan bruke deres sterke sider. Mange som er svake på skolen har stor praktisk sans.

Skaukattskolen disponerer noen lagstelt, og har mulighet til å leie inn 8 kanoer, som rommer til sammen 24 mann + fullt utstyr.

Om det faller mer praktisk, kan en bruke oppdragsgivers eget utstyr, eller improvisere overnatting i gapahuk av plastpressening.

 

 

 

 

 

 

Skaukattskolen har tilgang til 8 aluminiums kanoer.

Krav til egen innsats

Skaukattskolen er en meget enkel bedrift. Den består av en enkel mann med et klokt hode, ingenting mer.

Det betyr at oppdragsgiver må gjøre det meste selv:

Sørge for ledere som kjenner flokken (Minst to ledere)

Transport

Eventuell henting og levering av utstyr

Skaukattskolen har depot i Aurskog, Aurskog-Høland kommune Akershus.

Til gjengjeld tilbyr Skaukattskolen solid kunnskap og erfaring til en konkurransedyktig pris.

Samt muligheten til å bruke eget nærområde.

Det er ikke nødvendig å reise over sju blåner for å oppleve naturen. Det holder å se det som finnes der du står.

Til hovedsiden

Skaukatt forlag

Til Vandrende vikinger