Så kvad Arne Juksemage

Viking våt

villsomt vandrende

vennskap vant i VikingLandet.

Tjeneste ei,

men tollfri tilgang

Gjeve Jarlen gav.

Gjeve Jarl Håkon

Tingfredens verger.

Varg i Veum

Våpenløs

fra valen vandrer.

jarlefrua streng og sur.

Skjeller støtt,

er sjelden nøyd.

Heller hun fór

med Hild i hærfErd.

Snartenkte Sigvat

semje setter.

Lagtinget Lovspake Leder

viselig vinner voldgift.

Velvise Volve

Frøyas venninne

Jærtegn i hjerter leser.

Frykt ikke frykten

Drakedreper!

Sigrunn ved åren

årsak vet til

det som var

før år ble til.

Silvåt sagasigrun sitter

Trehendt taktekker

tykkes meg torlak

Tjærebrenneren tøyle

til tungen trenger.

For tidt

tykkes tingmenn

det skrangler på skjold.

Ravnfagre møy

vekster vet

mot vonde vetter.

Fåmennt ble Hel,

og tomme Odins saler.

Om hun fikk råde.

Smedene skjefte priser,

lønner med sølv

det skarpe graset.

Sjelden gav

mindre gave større lønn.

Båtbyggers brede bile

brimhestens bukbord benker.

Bølger baugen bærer.

Bedre båt bygget

bare bergbuen Brokk.

Håvard Håbard hugger

kroter med krokjern øyenhulen.

Former Frøy av friske furu.

Tor selv tredje

treskjæreren gjester.

Fagert fløyter

Trell-Unna.

Tertiten tagner

for fantejenta.

Kaupangs kaute kvinner!

La ikke Langfingre

lovløs leve.

Bot byr

Bjørns beskytter.

Åslaug lettbent

lar tungen løpe.

Trekker til torgs

tregale tanker.

Torlak og Tora

toeine trives.

Tre er trengsel.

Sivs hår og Tors styrke

eier Tora og Torlak.

Bonifasius

bonum betula benedictus

Quercus in quadri

nil serra fecit

Boni beste

bjørk benytter

eggkløyvde eik

ei sagen så.

Ilt fór Illuge

tingfredsraner.

Hylende halter

hunden på Helferd.

Baketter byltungen bæljer

slagkraftig skjoldmøy

bengelen banket

Juksemage farende

fanten frekt

fretter nytt.

Har i hvert hus hjemme.